Магистърска програма - Бизнес и дигитална трансформация. Блокчейн иновации.