Мултимедиен център

Доставка на хардуерно оборудване за видео конферентна връзка за целите на дистанционната форма на обучение

Цел на дейността: Изграждане на мултимедиен център за осигуряване на видео-конферентна връзка.

Описание и обосновка на дейността: Проектът предвижда изграждането на мултимедиен център за онлайн видео комуникация в реално време, чрез специализиран хардуер и софтуер. Това ще позволи общуването и комуникацията на преподавател и студент да се осъществява без изисквания за присъствие на определено място и час. Използването на този тип видео комуникация  ще помогне за по-добро управление на времето на обучаемия със своята гъвкавост. Освен това излъчванията на видео разговорите се предвижда да бъдат с висока HD резолюция, за по-добра визуализация на участниците в процеса на обучение. Студентите ще имат възможност да се присъединяват към конферентните видео разговори по всяко време и място. Ще бъде добавена възможност за запис на провежданите видео консултации и многократен преглед от студентите на вече минали консултации. Предвиденото за закупуване оборудване включва:
Видеотерминал за провеждане на видеоразговори и видеоконференции с 24 инчов екран, вградена камера и управление чрез сензорен панел, който да може да осъществява видеоразговори с висока разделителна способност до 1080p с 30 кадъра в секунда. Видеотерминалът ще позволява споделянето на презентации или други електронни документи от включен в него компютър. Този терминал ще се използва за провеждане на лекции и общи консултации (виртуална класна стая), като преподавателят ще бъде във ВУЗФ, а студентите – по домовете си. Закупуване на втори видеотерминал за провеждане на видеоразговори в конферентни зали. Той се състои от видеокодек, камера с висока разделителна способност и 12x оптично увеличение, микрофон с висока чувствителност и дистанционно управление. Терминалът се включва към проектор (също предвиден за закупуване) и по този начин могат да се провеждат лекции от външни преподаватели, като студентите в залата могат да участват в разговора. Позволява споделянето на презентации или други електронни документи от включен в терминала компютър. Високопроизводителен IP рутер с вградена Firewall система, който да осъществява връзката на видеотерминалите и останалото видеоконферентно оборудване с Internet. Вграденият в Firewall осъществава инспекция на IP трафика от и към вътрешната мрежа, като филтира нежеланият IP трафик и предотвратява опитите за проникване във вътрешната мрежа. Мрежов комутатор с 24 GigabitEthernet порта. Комутаторът се използва за свързването на всички компоненти в локална Ethernet мрежа (Ethernet LAN).

Резултати: Изграден 1 бр. мултимедиен център за видео-конферентна връзка. Чрез него ще могат да се осъществяват видео-консултации между преподавателите и студентите, както и да се изнасят лекции от чуждестранни преподаватели. Закупеното оборудване включва: 1 бр. видеотерминал с 24 инчов екран, с вградена камера, 1 бр. видеотерминал, който се включва към проектор за конферентна зала и лекция, 1 бр. мултимедиен проектор с висока разделителна способност, 1 бр. IP рутер, 1 бр. мрежов комутатор.