Индикатори

Брой разработени програми за обучение – 1 бр. магистърска програма;

Брой мултимедийни центрове за дистанционно обучение – 1 бр.

Брой студенти преминали поне 1 курс/модул на онлайн обучение – 720

Брой разработени специализации за студентите в бакалавърска степен на обучение – 11 бр.

Брой разработени онлайн модули за електронна библиотека - 20 бр.

Брой преподаватели, преминали обучение по електронни форми на обучение – 26

Брой служители, преминали обучение за работа със системата за дистанционно обучение - 8

Брой конференции – 2 бр.

Брой публикации – 2 бр.

Брой брошури – 2500 бр.

Брой информационни табели – 2 бр.

Брой материали за осигуряване на публичност – 2200 бр. (вкл.химикалки, тефтери, флаш памет, тениски)